Jesteś tutaj: O nas / Cele i zadania

Cele i zadania

Troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój dzieci, zapewniamy im prawidłowe żywienie oraz odpoczynek. Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat przestrzegając wszystkich przepisów i ustaw.

  1. Zapewniamy fachową opiekę i wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Dzieciom zapewniamy wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

  2. Wspomagamy indywidualny rozwój i wczesną edukację dzieci. Rozwijamy i wspieramy potencjał każdego dziecka, uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Troszczymy się o zapewnienie równych szans, umacniamy wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Kształtujemy umiejętności obserwacji, ułatwiamy dzieciom poprzez zajęcia dydaktyczne rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu.

  3. Wspieramy rozwój umysłowy dziecka, poprzez zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze rozwijamy jego myślenie, mowę oraz zapoznajemy z otaczającym środowiskiem i przyrodą. Kształtujemy pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, rozwijamy uczucia przywiązania i życzliwości. Poprzez zabawę wyrabiamy w dzieciach nawyki higieny życia codziennego.

  4. Rozwijamy wyobraźnię dzieci poprzez różne formy działalności takie, jak zabawy plastyczno-techniczne, muzyczno rytmiczne i wiele innych. Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy dzieci do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

  5. Współdziałamy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, udzielamy rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, uzgadniamy wspólnie kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w naszym Klubie.
https://www.google.pl/maps/place/Jagiello%C5%84ska+11,+87-152+Zamek+Bierzg%C5%82owski/@53.104911,18.463483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4703309695bcba15:0x9d366ae58135c144!8m2!3d53.1049078!4d18.4656717