Jesteś tutaj: Maluch+ 2020

Maluch+ 2020

Utworzenie Klubu dziecięcego Bajka zostało wsparte dofinansowaniem udzielonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2020". 

Dzięki pozyskanym środkom możliwym stało się przeprowadzenie generalnego remontu lokalu położonego w Zamku Bierzgłowskim przy ulicy Jagiellońskiej 11 oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt służący dzieciom i personelowi. 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 195 368 złotych, w tym środki finansowe z Funduszu Pracy 156 294,40 złotych.

https://www.google.pl/maps/place/Jagiello%C5%84ska+11,+87-152+Zamek+Bierzg%C5%82owski/@53.104911,18.463483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4703309695bcba15:0x9d366ae58135c144!8m2!3d53.1049078!4d18.4656717